This is an example of a HTML caption with a link.
   

 

 

 

     
 

   Sekcije

Red. br.

SEKCIJA

Sedmični

fond sati

Zaduženi nastavnici

1.       

Literarna I – IV

30

Imamović Mirela

2.       

Ritmička I – IX

30

Salibašić Brankica

3.       

Recitatorska I-IV

30

Mavrović Milica

4.       

List „Drugari“

30

Kurtić Jasmina

5.       

Ribolovno- ekološka CB radio sekcija

30

TomičićTomislav

6.       

Misli mine

30

Memić Avdo

7.       

Crveni Križ

30

Halilbašić Zirajeta

8.       

Recitatorska V – IXr i dramska

30

Tulumović- Pendić Sanela

9.       

Ljetopis Škole

30

Kudumović Elmira

10.   

Novinarsko –literarna V – IX

60

Ferhatbegović Marica

11.   

Šahovska sekcija

30

Abadžić Mirzeta

12.   

Kulturna i javna djelatnost

30

Selimović Sanela

13.   

Nogomet

30

Klopić Emir

14.   

Košarka

30

Klopić Emir

15.   

Atletika

30

Nukić Razija

16.   

Odbojka

30

Nukić Razija

17.   

Saobraćajna

30

Poljić Mirsada

18.   

Civitas

30

Trumić Hanifa

19.   

Arapsko pismo

30

Purković Ahmedina

20.   

Cvjećarska

30

Hajdarević- spahić Elzina

21.   

Hor V – IX

30

Šišić Muhidin

22.   

Dramsko-recitatorska I-IV

30

Alispahić Farizada

23.   

Ilahije i kaside V – IX

30

Halilčević Mersudin

24.   

Ilahije i kaside I – IV

30

Nurkić Senada

25.   

Orkestar

30

Muminović Haris

26.   

Prevencija,delinkv.i vršnjačko nasilje,

30

Berberović Danijal

27.   

Vijeće učenika

30

Strašević Nedim

28.   

Likovna sekcija V – IX

30

Šabanović Adis

29.   

Hor I – IV

30

Đug Eldina

30.   

Informatička

30

Kozarević Edina

31.   

Folklor I – IV

30

Berberović Erna

 32.

Poduzetnička sekcija

30

Maljišević Dževad

33.

Elektrotehnika i mašinska

30

Andelić Asif

34.

Građevinska sekcija

60

Subašić Sabahudin

35.

Gitara

30

Goletić Alan

36.

Ekološka

30

Tulumović Kalajac Mirsada

37.

Likovna sekcija I- IV

30

H.Ibrahimbegović Nurfeta

38.

Debatna

30

Goletić Senada

39.

Foto-novinarska sekcija

30

Lolić Diana

40.

Prva pomoć

30

Miškić Ljubica

41.

Zapisnik NV-a

30

Nukić Mirela

UKUPNO

1320

 

*Sve vezano za slobodne aktivnosti učenika u školskoj 2018/19. godini (Plan i program rada, broj učenika, takmičenja, prezentacije, napredovanje...) je ANEKS Godišnjem programu rada škole i nalazi se u sveskama slobodnih aktivnosti.

 

   

   Izdvojeno


 

 
Email Form

 


 

 


 

Copyright ©2013 prva-osnovna.com.ba        All rights received.